Üşümüyor musun?

Kral, dondurucu bir kış mevsiminde gecenin soğuğunda nöbet tutan muhafıza sordu:

– Üşümüyor musun?

Muhafız:

– Alışığım Padişahım, dediğinde Kral:

– Olsun, sana sıcak elbise getirmelerini emredeceğim, dedi ve gitti.

Ancak bir süre sonra içeri girdiğinde emri vermeyi unuttu…

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cenazesini gördüler, duvarın üzerine şöyle yazılıydı:

– Soğuğa alışkındım; fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü…

O nedenle:

Türlü vaatlerle insanları bekleterek ve bekleyişte bırakarak kesinlikle imtihan etmeye çalışmayın.

Çünkü insan bekletildikçe ve insanda beklenti hissi oluşturulunca değişir;

hatta beklettiğiniz, beklentiye soktuğunuz insan, hakkınızda telafisi imkânsız negatif düşüncelere bile kapılabilir…

error: Content is protected !!