konya escort konya escort
buca escort

Olumlu kurgulama

Beynimizin doğal çalışma şekli “olumsuzu işaretleme” esasına dayanır. Beyin en rahat, olumsuzu programlamak­tadır. O yüzden, eğer beynimizden doğru yararlanmak ve ondan düzgün ve olumlu neticeler almak istiyorsak, cüm­lelerimizde ve telkinlerimizde olumsuz kelime ve telkinle­re yer vermemeliyiz.

Çünkü beyin, “Hasta olmak istemiyo­rum” şeklindeki bir iç düşünceyi, “has­ta” kelimesiyle kodluyor ve siz ertesi gün bakıyorsunuz ki hasta olmuşsunuz.

Veya “Yarın işe geç kalmamalıyım” de­diğinizde de beyin bunu “geç” kelime­siyle kodluyor. Ve ertesi gün işinize geç kalma ihtimalinizi as­lında siz yaptığınız hatalı kodlama ile arttırıyorsunuz.

Oysa bu iki cümleyi “Sağlığımı korumalıyım” ve “Ya­rın vaktinde işimde olmalıyım” şeklinde ifade ederseniz, beyniniz bu cümleleri “sağlık” ve “vaktinde” kelimeleriyle kodlar ve kendi içindeki saati ve kurguyu buna göre prog­ramlar.

Demek ki, bizim asla olumsuzu kurgulamamamız ve aklımıza getirmememiz lazım. Yani sürekli olarak “ne iste­mediğimizi” değil, “ne istediğimizi” düşünmeliyiz.

error: Content is protected !!
izmir escort görükle escort izmir bayan escort escort antalya escort izmir porno porno indir